Dây cáp điện LION

Được sản xuất tuân thủ theo HTQLCL ISO 9001- 2015 và được kiểm soát chặt chẽ với hệ thống thiết bị thử nghiệm hàng đầu, đến từ các Quốc gia như Anh, Nhật nên chất lượng luôn ổn định phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế theo yêu cầu từ khách hàng.

CV – Cu/PVC

DÂY CÁP ĐƠN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV)

VVCm – 300/500V

CÁP MỀM TRÒN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VVCm)

VCm – Cu/PVC

DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

VCmd – Cu/PVC – 0.6/1kV

DÂY ĐÔI MỀM DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (VCmd)

VCmo – Cu/PVC/PVC

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VCmo)

CVV-300/500V

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CV/FRt – Cu/PVC – FR

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR - PVC (CV/FRt)

VVCm – Cu/PVC/PVC

CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CXV/DSTA/FR

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC FR - PVC HOẶC LSZH (CXV/DSTA/FR)

CY – 300/500V

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ PVC CHỊU DẦU

CXV / DSTA

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,VỎ BẢO VỆ PVC

AXV/DSTA

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV/DSTA)