Dây Trần

Danh mục

Dây Trần

  • Dây đồng trần: dùng cho đường dây truyền tải trên không, dây chống sét, tiếp địa,…
  • Dây nhôm trần: dùng cho đường dây truyền tải trên không,

C – DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

A – DÂY NHÔM TRẦN XOẮN

DÂY NHÔM TRẦN XOẮN