Dây Điện Dân Dụng

Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không
có vỏ) dùng cho hệ thống điện dân dụng.

CV – Cu/PVC

DÂY CÁP ĐƠN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV)

VVCm – 300/500V

CÁP MỀM TRÒN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VVCm)

VCm – Cu/PVC

DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

VCmd – Cu/PVC – 0.6/1kV

DÂY ĐÔI MỀM DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (VCmd)

VCmo – Cu/PVC/PVC

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VCmo)

VC- Cu/PVC- 450/750V

DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (VC)