Dây Cáp Điện Năng Lượng Mặt Trời

Danh mục

Dây Cáp Điện Năng Lượng Mặt Trời

Là loại cáp được thiết kế đặc biệt để kết nối dòng điện từ các tấm quang điện với nhau và từ các tấm quang điện đến bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều phù hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời.

H1Z2Z2 – K 1×6.0 mm – 1.5 kV DC

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI RUỘT ĐỒNG MẠ THIẾC, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC XLPO (H1Z2Z2 - K)