Khuyến Mại

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “MÙA KHỞI CÔNG, MUA DÂY LION TRÚNG LỚN”

Từ ngày 12/05/2023 đến ngày 28/08/2023, Công ty Cổ phần Dây cáp điện DAPHACO triển khai CTKM “Mùa khởi công, Mua dây LION trúng lớn”. Thể lệ chi tiết: 1. Tên chương trình khuyến mại: “Mùa khởi công – Mua dây LION trúng lớn” 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: dây cáp điện do […]

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “MÙA KHỞI CÔNG, MUA DÂY LION TRÚNG LỚN”

Từ ngày 12/05/2023 đến ngày 28/08/2023, Công ty Cổ phần Dây cáp điện DAPHACO triển khai CTKM “Mùa khởi công, Mua dây LION trúng lớn”. Thể lệ chi tiết: 1. Tên chương trình khuyến mại: “Mùa khởi công – Mua dây LION trúng lớn” 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: dây cáp điện do […]