Cáp Vặn Xoắn Hạ Thế

Danh mục

Cáp Vặn Xoắn Hạ Thế

Dùng cho hệ thống phân phối điện hạ thế.

LV-ABC AL/XLPE

CÁP VẶN XOẮN, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE (LV-ABC)