Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

I. Phạm vi áp dụng • Đối với tất cả các sản phẩm Dây cáp điện do Công ty Cổ phần Dây cáp điện DAPHACO sản xuất. • Áp dụng trên phạm vi toàn quốc (Trong lãnh thổ nước Việt Nam). II. Điều kiện bảo hành • Sản phẩm chính hãng do Công ty sản […]

Chính sách bảo hành

I. Phạm vi áp dụng • Đối với tất cả các sản phẩm Dây cáp điện do Công ty Cổ phần Dây cáp điện DAPHACO sản xuất. • Áp dụng trên phạm vi toàn quốc (Trong lãnh thổ nước Việt Nam). II. Điều kiện bảo hành • Sản phẩm chính hãng do Công ty sản […]