Cáp Điều Khiển

Danh mục

Cáp Điều Khiển

Dùng để truyền tín hiệu điều khiển đến các thiết bị điện.

CY – 300/500V

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ PVC CHỊU DẦU

YY – 300/500V

CÁP ĐIỀU KHIỂN CHỊU DẦU KHÔNG MÀN CHẮN, RUỘT ĐỒNG