Tuyến Đường Sắt Đô Thị Số 1 Tp. HCM (Bến Thành – Suối Tiên)

Địa điểm: Bến Thành – Suối Tiên
Nhà thầu phụ: CTy TNHH TM Xây Dựng Cơ Điện Phạm Gia
sản phẩm cung cấp