Metro Ben Thanh – Suoi Tien

Địa điểm: Bến Thành – Suối Tiên
Nhà thầu phụ: CTy TNHH TM Xây Dựng Cơ Điện Phạm Gia
sản phẩm cung cấp