Khu Đô Thị Mới Hương Sơ

Địa điểm Hương Sơ, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sản phẩm cung cấp