DAPHACO – Lịch Sử Phát Triển

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO được thành lập từ năm 1999, lĩnh vực sản xuất Dây cáp điện phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong những năm qua với nỗ lực không ngừng đã phát triển nhanh chóng và trở thành một

Read More

CXV/DATA, DSTA – 0,6/1KV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,VỎ BẢO VỆ PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điện lực, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Ứng dụng trong lắp đặt cố định truyển tải và phân phối điện ngầm.  02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 5935 - 1
Read More