HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CHO NHÂN VIÊN TẠI NHÀ MÁY DAPHACO

Nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy trong sản xuất và phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời có hiệu quả; Ngày 05/07/2024, Công ty DAPHACO phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho nhân viên tại Nhà máy DAPHACO. Đây là hoạt động định kỳ hằng năm của công ty nhằm hướng đến một môi trường làm việc an toàn, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Nội dung huấn luyện phòng cháy chữa cháy gồm:
+ Triển khai các nội dung cơ bản của luật PCCC sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
+ Kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;
+ Các nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp PCCC tại Nhà máy;
+ Phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, cứu hộ, cứu tài sản và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ. Quy trình cứu chữa một vụ cháy;
+ Hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy được trang bị tại Nhà máy DAPHACO;

Lớp tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đạt được kết quả tốt, 100% học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC và CNCH đồng thời thực hiện đúng các thao tác, kỹ thuật trong nội dung diễn tập.

Thông qua khóa tập huấn lần này đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH cho nhân viên công ty DAPHACO, giúp nắm vững các kiến thức và phương pháp kiểm tra nhằm tăng tính chủ động, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản công ty và tính mạng người lao động.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN