MÁY XOẮN TRỐNG 4 + 1/1600
Xuất xứ: DUNST – Áo

 

Xuất xứ: DUNST – Áo
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Xoắn dây đã bọc cách điện đến 5 x 300 mm2