MÁY XOẮN CAO TỐC
Xuất xứ: SETIC – Pháp

 

Xuất xứ: SETIC – Pháp
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Xoắn 7 sợi, xoắn chùm, tiết diện đến 6 mm2