MÁY XOẮN CỨNG 37/630
Xuất xứ: SAMP – Ý

 

Xuất xứ: SAMP – Ý
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Xoắn 37 sợi, tiết diện đến 400 mm2