MÁY XOẮN CAO TỐC
Xuất xứ: SAMP – Ý

 

Xuất xứ: SAMP – Ý
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Xoắn 7 sợi, xoắn chùm, tiết diện đến 10 mm2