DÂY CHUYỀN BỌC Ø 75 mm
Xuất xứ: YASIH – Đài loan

 

Xuất xứ: YASIH – Đài loan
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Dùng để bọc, đánh cuộn thành phẩm dây dân dụng