MÁY KÉO Ủ LIÊN TỤC 16 ĐƯỜNG – MMH 101
Xuất xứ: NIEHOFF – Đức

 

Xuất xứ: NIEHOFF – Đức
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Dùng để sản xuất sợi đồng 0,127 đến 0,42 mm