CV – Cu/PVC

SINGLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)

SINGLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)

alt

GENERAL SCOPE

 • Single cable, copper conductor (class 2), PVC insulated are used for indoor electrical appliances.
 • It is applied in weather protective environment and use for power distributed cable.
alt

APPLIED STANDARD

 • TCVN 6612/ IEC 60228
 • AS/NZS 1125
 • TCVN 6610-3/ IEC 60227-3
 • AS/NZS 5000.1
 • JIS C3307
alt

INDENTIFICATION OF CORES

 • CV – Cu/PVC
 • Red, yellow, black , white, brown, blue and green – yellow
 
alt

CONSTRUCTIONalt

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 • Maximum conductor temperature for normal operation is 70 oC.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 oC.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Stt

Mặt cắt danh định

Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure)

Độ dày cách điện danh định

Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20°C

Đường kính tổng

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng

gần đúng

(*)

Số sợi

Đường kính sợi (*)

Đường kính

 ruột dẫn (*)

No.

Nominal Area

Number of wire

Diameter of wire (*)

Diameter of conductor (*)

Nominal thickness  of insulation

Max.DC

resistance of

conductor at 20°C

Approx.

Overall

Diameter (*)

Approx. weight (*)

 

mm²

 

mm

mm

mm

Ω/km

mm

kg/km

1

1.0

7

0.42

1.26

0.8

18.1

2.9

18

2

1.5

7

0.52

1.56

0.8

12.1

3.2

24

3

2.5

7

0.67

2.01

0.8

7.41

3.6

34

4

4

7

0.85

2.55

1.0

4.61

4.6

56

5

6

7

1.04

3.12

1.0

3.08

5.1

76

 (*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. 

 Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

related products

VC- Cu/PVC- 450/750V

SOLID WIRE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (VC)

VCmd – Cu/PVC – 0.6/1kV

TWIN FLAT FLEXIBLE WIRE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (VCmd)

VCmo – Cu/PVC/PVC

FLAT FLEXIBLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (VCmo)

VCm – Cu/PVC

SINGLE FLEXIBLE WIRE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (VCm)

CV – Cu/PVC

SINGLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)

  Consultancy contact

  Please fill in the form below and send your comments and questions to Daphaco, we will respond to your email as soon as possible.