Tuyến Đường Sắt Đô Thị Số 1 Tp. HCM (Bến Thành – Suối Tiên)

Địa điểm Bến Thành – Suối Tiên
Chủ đầu tư CTy TNHH TM Xây Dựng Cơ Điện Phạm Gia