Trường Đại Học Quản Lý & Công Nghệ Tp. HCM

Địa điểm Đường 60CL, Khu đô thị Cát Lái, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, Tp. HCM
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Điện Thiên Khoa
Sản phẩm cung cấp