Shantira Beach Resorts & Spa

Địa điểm Bãi Biển An Bàng – Lạc Long Quân, Điện Dương, Tp. Hội An, Quảng Nam
Chủ đầu tư Royal Capital Group