Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời

Địa điểm Km 35, Quốc Lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Tỉnh Hải Phòng, Việt Nam
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng AMECC (AMECC JSC)
Sản phẩm cung cấp