Chung cư Citi Alto

Địa điểm Khu dân cư Cát Lái, Phường Cát lái,Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Chủ đầu tư Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật GPL