Nhà Máy Lọc Nước Tinh Khiết Samin

Địa điểm Đường số 24, KCN thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Chủ đầu tư Công Ty TNHH Nguyễn Trịnh Gia
Sản phẩm cung cấp