Bệnh Viện Nhi Đồng Nai

Địa điểm Xa lộ Hà Nội, KP 5, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ đầu tư Ban Quản Lý Dự Án ĐT – XD tỉnh Đồng Nai
Sản phẩm cung cấp