Bcons – Suối Tiên

Địa điểm 45 Đường Tân Lập, Phường 14, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Địa ốc BCONS
Sản phẩm cung cấp