DAPHACO ĐƯỢC VINH DANH TẠI GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP XANH TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2023”

Ngày 13/09/2023 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện DAPHACO vinh dự được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh TP.Hồ Chí Minh năm 2023”. Trên cơ sở Bộ tiêu chí Hội đồng thẩm định gồm các nhà khoa học, các chuyên gia và Hội đồng xét chọn bao gồm đại diện các cơ quan chức năng đã xem xét, cân nhắc cẩn trọng để chọn được 90 doanh nghiệp đạt tiêu chí “Doanh nghiệp xanh TPHCM 2023”.

Danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” là giải thưởng nhằm tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ các quy định không gây ra tác động tiêu cực đối với môi trường địa phương, cộng đồng hay nền kinh tế, quan tâm bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường, liên tục cải thiện cách tiếp cận để hướng tới sự bền vững và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, tập trung vào việc thực hiện những quy tắc, thông lệ có lợi cho người lao động và cộng đồng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Đoàn Tuấn Anh – PGĐ Dự Án đại diện doanh nghiệp DAPHACO nhận giải thưởng “Doanh Nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023”

Buổi lễ trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Để đạt được danh hiệu, các đơn vị phải đảm bảo các những tiêu chí: doanh nghiệp xử lý toàn bộ chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội; có trình độ công nghệ sản xuất, xử lý chất thải hiện đại; áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản trị; sản phẩm thân thiện môi trường; áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng; sử dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường; doanh nghiệp có đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị và cộng đồng, nâng cao nhận thức của người lao động.

Giải thưởng tiếp tục củng cố cho tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn của DAPHACO, không chỉ mang đến cho khách hàng những sản phẩm dây cáp điện chất lượng mà công ty cũng rất chú trọng đến các hoạt động bảo vệ môi trường sống vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Ý thức trước các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường được DAPHACO chú trọng hơn, các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về các tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động sản xuất, lựa chọn nguyên vật liệu và nghiên cứu phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường được công ty không ngừng nâng cao và cải tiến.

DAPHACO luôn tuân thủ các quy định về môi trường trong sản xuất kinh doanh

Với phương châm “tăng trưởng mạnh và tăng trưởng xanh”, DAPHACO đã và đang có nhiều nỗ lực thực hiện chuyển đổi xanh, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chí xanh trong sản xuất kinh doanh để không chỉ cung cấp những sản phẩm dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng đồng thời tạo ra những giá trị cộng đồng và môi trường xanh bền vững.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN