Cáp Điện Kế

Danh mục

Cáp Điện Kế

Dùng để dẫn điện từ đường dây vào đồng hồ điện của các
hộ tiêu thụ.

DK – CVV 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN KẾ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC

DK – CXV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN KẾ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC