CY – 300/500V

SCREENED OIL RESISTANT CONTROL CABLE, COPPER CONDUCTOR (CY)

SCREENED OIL RESISTANT CONTROL CABLE, COPPER CONDUCTOR (CY)

alt

GENERAL SCOPE

  • Screened control cables, copper conductor, PVC insulated, oil resistant PVC sheathed.
  • Used for control circuits 50Hz, fixed wiring.
alt

STANDARD

– TCVN 6610 – 7 (6610 TCVN 74); TCVN 6612
– IEC 60227 – 7 (60227 IEC 74); IEC 60228
RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V

alt

IDENTIFICATION

– CY (Cu/PVC/PVC/Scb/PVC)
– Sheath: Black or other colour as order

alt

CONSTRUCTION

– Conductor: Annealed copper wire class 5 comply to IEC 60228
– Number of conductor: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27
– Insulation: PVC/D
– Metallic Screen: Copper wire braid comply to IEC 60227 – 7
– Sheath: PVC/ST9 oil resistantalt

TECHNICAL CHARACTERISTICS

– Maximum conductor temperature in normal operation 70oC
– Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)

alt

APPLICATION

– Used for control circuits 50HZ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số lõi

Mặt cắt danh định

Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure)

Độ dày cách điện danh định

Độ dày vỏ bảo vệ danh định

Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20°C

Đường kính tổng

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng

gần đúng

(*)

Số sợi

Đường kính sợi (*)

Đường kính

 ruột dẫn (*)

No.

of core

Nominal Area

Number of wire

Diameter of wire (*)

Diameter of

conductor (*)

Nominal thickness  of insulation

Nominal thickness of sheath

Max.DC

resistance

of conductor at 20°C

Approx.

Overall

Diameter (*)

Approx. weight (*)

 

mm²

 

mm

mm

mm

mm

Ω/km

mm

kg/km

 

 

 

2

0.5

16

0.20

0.9

0.6

0.9

39.0

8.5

98

0.75

24

0.20

1.1

0.6

0.9

26.0

9.0

112

1

32

0.20

1.3

0.6

0.9

19.5

9.3

121

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.0

13.3

10.2

155

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.1

7.98

11.5

200

 

 

 

3

0.5

16

0.20

0.9

0.6

0.9

39.0

9.0

111

0.75

24

0.20

1.1

0.6

0.9

26.0

9.4

131

1

32

0.20

1.3

0.6

1.0

19.5

10.0

150

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.0

13.3

10.6

173

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.1

7.98

12.0

229

 

 

 

4

0.5

16

0.20

0.9

0.6

0.9

39.0

9.5

130

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.0

26.0

10.2

153

1

32

0.20

1.3

0.6

1.0

19.5

10.6

168

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.1

13.3

11.5

204

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.2

7.98

13.4

290

 

 

 

5

0.5

16

0.20

0.9

0.6

1.0

39.0

10.3

151

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.0

26.0

10.8

171

1

32

0.20

1.3

0.6

1.1

19.5

11.5

196

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.2

13.3

12.8

247

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.3

7.98

14.6

346

 

 

 

6

0.5

16

0.20

0.9

0.6

1.0

39.0

11.0

170

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.1

26.0

11.7

197

1

32

0.20

1.3

0.6

1.1

19.5

12.3

224

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.2

13.3

13.6

280

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.4

7.98

15.8

402

 

 

 

7

0.5

16

0.20

0.9

0.6

1.1

39.0

11.2

183

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.2

26.0

12.0

216

1

32

0.20

1.3

0.6

1.2

19.5

12.7

248

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.3

13.3

13.8

315

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.5

7.98

16.0

438

 

 

 

12

0.5

16

0.20

0.9

0.6

1.3

39.0

14.2

299

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.3

26.0

15.2

353

1

32

0.20

1.3

0.6

1.4

19.5

16.2

410

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.5

13.3

17.6

515

2.5

50

0.25

2.0

0.8

1.7

7.98

20.7

735

 

 

 

18

0.5

16

0.20

0.9

0.6

1.3

39.0

16.2

386

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.5

26.0

17.5

466

1

32

0.20

1.3

0.6

1.5

19.5

18.5

549

1.5

30

0.25

1.5

0.7

1.7

13.3

20.6

703

2.5

50

0.25

2.0

0.8

2.0

7.98

24.2

1,020

 

 

 

27

0.5

16

0.20

0.9

0.6

1.6

39.0

19.2

556

0.75

24

0.20

1.1

0.6

1.7

26.0

21.0

687

1

32

0.20

1.3

0.6

1.7

19.5

22.2

793

1.5

30

0.25

1.5

0.7

2.0

13.3

24.5

1,019

2.5

50

0.25

2.0

0.8

2.3

7.98

29.0

1,484

 

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.

We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

related products

CY – 300/500V

SCREENED OIL RESISTANT CONTROL CABLE, COPPER CONDUCTOR (CY)

YY – 300/500V

UNSCREENED OIL RESISTANT CONTROL CABLE, COPPER CONDUCTOR (YY)

    Consultancy contact

    Please fill in the form below and send your comments and questions to Daphaco, we will respond to your email as soon as possible.