Lavila South Sai Gon

 

Địa điểm Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kieng Ward,
Nha Be District, HCM City
Chủ đầu tư Kien A Joint Stock Company