Electric Boiler

Địa điểm Lô DN, KCN Giao Long, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công
ĐV thi công Công Ty TNHH Mạc Tích
Sản phẩm cung cấp