DAPHACO luôn tiên phong trong việc cải tiến, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại từ thương hiệu nổi tiếng trong ngành như Niehoff (Đức), SAMP (Ý), SETIC (Pháp), DUNST và CEECO (Áo)…

Sản phẩm của DAPHACO được sản xuất tuân thủ theo HTQLCL ISO 9001- 2015 và được kiểm soát chặt chẽ với hệ thống thiết bị thử nghiệm hàng đầu, đến từ các Quốc gia như Anh, Nhật nên chất lượng luôn ổn định phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế theo yêu cầu từ khách hàng.