NEIHOFF 2 way large copper tractor

 

Xuất xứ: NEIHOFF – Đức
Năng suất: 30.000 tấn/năm
Kéo đồng rod 8,0mm xuống đường kính nhỏ nhất 1,15mm