C – DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây đồng trần - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất… 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5064 - 1994 TCVN 5064: 1994/ SĐ 1: 1995 03 NHẬN BIẾT DÂY   Cấu trúc cáp  
Read More

A – DÂY NHÔM TRẦN XOẮN

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây nhôm trần (A)  sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất... 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5064 - 1994 TCVN 5064 : 1994/ SĐ 1: 1995 03 NHẬN BIẾT DÂY Cấu trúc cáp   Đặc
Read More