VC – 300/500 V – 450/750 V – 600 V (DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây điện ruột một sợi đồng (Cấp 1), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 6610-3/ IEC 60227-3 JIS C3307 03 NHẬN BIẾT DÂY 1. Cách điện: Màu xanh, đỏ, trắng và vàng hoặc theo yêu cầu.</span   04 cẤU TRÚC CÁP   05 đặc tính kỹ thuật Nhiệt độ làm việc
Read More

VCmd – 0.6/1 kV (DÂY ĐÔI MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây điện mềm 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 AS/NZS 1125 AS/NZS 5000.1 03 NHẬN BIẾT DÂY 1. Cách điện: Xanh, đỏ, trắng, vàng hoặc theo yêu cầu. 04 CẤU TRÚC CÁP     05 đặc tính kỹ thuật Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV. Nhiệt độ
Read More

VCmo – 300/500 V (DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây đôi mềm oval dẹp 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC. Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 6610 - 5 / IEC 60227 - 5 03 NHẬN BIẾT DÂY Cách điện: Màu đen, trắng. Vỏ bọc :  Màu Xanh, đỏ, trắng và vàng. 04 CẤU TRÚC CÁP 05 đặc
Read More

CV – 600 V – 0,6/1 kV (DÂY CÁP ĐƠN 7 SỢI, RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 AS/NZS 1125 TCVN 6610-3/ IEC 60227-3 AS/NZS 5000.1 JIS C3307 03 NHẬN BIẾT DÂY 1. Cách điện: Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lục kết hợp vàng (Te) hoặc theo yêu cầu. 04 CẤU TRÚC CÁP 05 đặc
Read More

VCm – 300/500 V – 450/750 V – 0,6/1 kV (DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây đơn mềm 1 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng và trong công nghiệp. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 AS/NZS 1125 TCVN 6610 - 3/ IEC 60227 - 3 AS/NZS 5000.1 03 NHẬN BIẾT DÂY Cách điện: Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lục kết hợp vàng (Te) hoặc theo yêu cầu.
Read More

VVCm – 300 / 500 V (DÂY PHA MỀM TRÒN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây pha mềm 2,3, 4 và 5 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC. Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 6610 - 5 / IEC 60227 - 5 03 NHẬN BIẾT dây 1. Cách điện: Cáp hai lõi: Đen, trắng. Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen. Cáp bốn lõi:
Read More