Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp vặn xoắn LV-ABC, ruột nhôm, cách điện XLPE, cấp điện áp 0,6/1 kV. Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6447 AS 3560.1 03 NHẬN BIẾT DÂY Bằng gân nổi và số hoặc