YY – 300/500V (CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ PVC CHỊU DẦU)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu YY cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC chịu dầu. Sử dụng mạch điều khiển tần số 50Hz, lắp đặt cố định cấp điện áp 300/500V. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 6610 - 7/ IEC 60227 - 7 03 NHẬN BIẾT DÂY Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện. Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27 hoặc theo yêu cầu khách hàng. 04 CẤU TRÚC
Read More

CY – 300/500V (CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ PVC CHỊU DẦU)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu CY cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC chịu dầu. Sử dụng mạch điều khiển tần số 50Hz, lắp đặt cố định cấp điện áp 300/500V. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 6610 - 7/ IEC 60227 - 7 03 NHẬN BIẾT DÂY Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện. Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27 hoặc theo yêu cầu khách hàng. 04 CẤU
Read More