CXV/DATA, DSTA – 0,6/1KV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,VỎ BẢO VỆ PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điện lực, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Ứng dụng trong lắp đặt cố định truyển tải và phân phối điện ngầm.  02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 5935 - 1
Read More