CV – 0,6/1 kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0.6/1 kV, lắp đặt cố định. Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG AS/NZS 5000.1 AS/NZS 1125 03 NHẬN BIẾT DÂY Cách điện: Màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lục vàng: Đối với cáp có tiết diện đến và bằng 6.0 mm² Màu đen: Đối với cáp có tiết diện > 6.0 mm²
Read More

CVV – 300/500 V (CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp đồng CVV (Cấp 2), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC. Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 6610 - 4 / IEC 60227 - 4 03 NHẬN BIẾT dây CVV - Cu/ PVC/PVC Màu đen hoặc theo yêu cầu 04 CẤU TRÚC CÁP 05 đẶC TÍNH KỸ THUẬT Cấp điện áp Uo/U: 300/500V. Điện áp thử: 2 kV/ 5
Read More

VVCm – 0,6/1kV (CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp mềm VVCm ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC. Sử dụng linh hoạt kết nối thiết bị điện công nghiệp, trong điều kiện được bảo vệ tránh tác động môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5935 -1/ IEC 60502 - 1 03 NHẬN BIẾT dây VVCm - Cu/ PVC/PVC Màu đen hoặc theo yêu cầu 04 CẤU TRÚC CÁP 05 đẶC TÍNH KỸ THUẬT Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC Nhiệt
Read More

CVV – 0,6/1 kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp CVV 1 đến 4 ruột đồng (Cấp 2), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC. Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động môi trường. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 5935 -1/ IEC 60502 - 1 03 NHẬN BIẾT dây 1. Cách điện: Cáp 1 lõi: Đen. Cáp hai lõi: Đỏ và đen. Cáp ba lõi: Đỏ, xanh và vàng. Cáp lõi: Đỏ, xanh, vàng và đen. 2. Vỏ bọc: Màu đen
Read More

CXV – 0,6/1 kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp CXV 1 đến 4 lõi ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Ứng dụng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 -1 / IEC 60502-1 03 NHẬN BIẾT dây 1. Cách điện bằng băng màu: Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng. Cáp nhiều lõi: Màu tự nhiên kết hợp băng màu xanh dương, đỏ, vàng..., không băng.   2. Vỏ
Read More

CVV/DATA, DSTA – 0,6/1 kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN, VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điện lực, ruột đồng (Cấp 2), băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ. Dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0.6/1 kV, lắp đặt cố định 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1 03 NHẬN BIẾT dây 1. Cách điện: Cáp một lõi: Đen Cáp hai lõi: Đỏ và đen Cáp ba lõi: Đỏ, xanh và vàng Cáp lõi: Đỏ,
Read More

CXV/DATA, DSTA – 0,6/1 kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,VỎ BẢO VỆ PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điện lực, ruột đồng (Cấp 2), băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ. Dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0.6/1 kV, lắp đặt cố định 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1 03 NHẬN BIẾT dây 1. Cách điện bằng băng màu: Cáp 1 lõi: Tự nhiên màu, không băng. Cáp nhiều lõi: Tự nhiên kết hợp băng
Read More