DK-CXV-0.6/1 kV (CÁP ĐIỆN KẾ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC BẰNG PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điện kế ruột đồng (Cấp 2), giáp băng nhôm chống trộm, cách điện và vỏ bọc bằng PVC. Cáp điện kế DK – CXV sử dụng lắp đặt cố định truyền dẫn điện tới đồng hồ điện. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 03 NHẬN BIẾT DÂY      1. Cách điện bằng băng màu:  Màu tự nhiên kết hợp băng màu xanh dương, đỏ, vàng…, không băng.      2. Vỏ bọc: Màu

Read More

YY – 300/500V (CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ PVC CHỊU DẦU)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu YY cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC chịu dầu. Sử dụng mạch điều khiển tần số 50Hz, lắp đặt cố định cấp điện áp 300/500V. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 6610 - 7/ IEC 60227 - 7 03 NHẬN BIẾT DÂY Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện. Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27 hoặc theo yêu cầu khách hàng. 04 CẤU TRÚC
Read More

CV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện FR-PVC. Cáp chậm cháy CV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 5935 – 1/ IEC 60502 – 1 IEC 60332 – 1, 3 BS 4066 – 1, 3 03 NHẬN BIẾT DÂY Vỏ bọc cách điện: Màu

Read More

CVV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG,CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CVV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 IEC 60332 – 1, 3 BS 4066 – 1, 3 03 NHẬN BIẾT

Read More

CXV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CXV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 IEC 60332 – 1, 3 BS 4066 – 1, 3 03 NHẬN BIẾT

Read More

CVV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CVV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 60332 – 1, 3 BS

Read More

CXV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CXV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình..., lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1 TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 60332 - 1, 3 BS
Read More

CV/FR – 0,6/1KV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC)

  01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy, ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện PVC-FR.  Cáp chống cháy được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.., lắp đặt trong hệ thống cố định. Cáp CV/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo

Read More

CVV/FR – 0,6/1kV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chống cháy được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.., lắp đặt trong hệ thống cố định. Cáp CVV/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy,

Read More

CXV/FR – 0,6/1KV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy, ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chống cháy được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn…, lắp đặt trong hệ thống cố định. Cáp CXV/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ

Read More