01

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

 • Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC.
 • Cáp chậm cháy CVV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định.
02

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 • TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1
 • TCVN 6612 / IEC 60228
 • TCVN 60332 – 1, 3
 • BS 4066 – 1, 3
03

NHẬN BIẾT DÂY

1. Cách điện:

 • Cáp 1 lõi: Đen.
 • Cáp hai lõi: Đỏ và đen.
 • Cáp ba lõi: Đỏ, Xanh, vàng.
 • Cáp bốn lõi: Đỏ, Xanh, vàng và đen.

2. Vỏ bọc: Màu cam hoặc theo yêu cầu khách hàng.

04

CẤU TRÚC CÁP

05

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
 • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
 • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
 • Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây:160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².
 • Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.

5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV/DATA/FRt  – 1 LÕI     

5.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV/DSTA/FRt  –  2 ĐẾN 4 LÕI 

5.3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV/DSTA/FRt  –  3 PHA + 1 TRUNG TÍNH

CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.

(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

 Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

 • Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
 • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
 • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
 • Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây:160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².
 • Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.

 

1. SỔ KỸ THUẬT CÁP CVV / DATA / FRt – 1 LÕI

Ruột dẫn – Dây dẫn Chiều dày cách điện định danh Danh sách chiều dày Nhôm băng chiều The most GIỚI THIỆU CHUNG (*) The true volume volume (*)
Định danh diện Kết cấu (*) Tối đa DC điện trở ở 20 o C
Khu vực danh nghĩa Kết cấu Tối đa Điện trở DC ở 20 o C Độ dày danh nghĩa của lớp cách nhiệt Độ dày danh nghĩa của vỏ bọc Độ dày danh nghĩa của băng nhôm Khoảng đường kính tổng thể Khoảng khối lượng
mm² Không / mm Ω / km mm mm mm mm kg / km
2,5 7/ 0,67 7,41 0,8 1,4 0,5 10,4 153
4 7/ 0,85 4,61 1,0 1,4 0,5 11,4 192
6 7/ 1,04 3,08 1,0 1,4 0,5 12,0 224
10 7/ 1,35 1,83 1,0 1,4 0,5 13,0 286
16 7 / cc 1,15 1,0 1,4 0,5 13,6 348
25 7 / cc 0,727 1,2 1,4 0,5 15,2 473
35 7 / cc 0,524 1,2 1,4 0,5 16,3 588
50 19 / cc 0,387 1,4 1,5 0,5 19,0 802
70 19 / cc 0,268 1,4 1,5 0,5 20,4 1015
95 19 / cc 0,193 1,6 1,6 0,5 23,4 1375
120 19 / cc 0,153 1,6 1,6 0,5 25,0 1628
150 37 / cc 0,124 1,8 1,7 0,5 27,5 1992
185 37 / cc 0,0991 2,0 1,8 0,5 29,6 2430
240 37 / cc 0,0754 2,2 1,9 0,5 32,6 3096
300 61 / cc 0,0601 2,4 1,9 0,5 35,4 3768
400 61 / cc 0,047 2,6 2,1 0,5 40,0 4894

 

 

2. SỔ KỸ THUẬT CÁP CVV / DSTA / FRt – 2 ĐẾN 4 LÕI

Ruột dẫn – Dây dẫn Chiều dày cách điện định danh Băng dày chiều Danh sách chiều dày The true GIỚI THIỆU (*) The true total volume (*)
Định danh diện Kết cấu (*) Tối đa DC điện trở ở 20 o C Độ dày danh nghĩa của băng thép Độ dày danh nghĩa của vỏ bọc Khoảng đường kính tổng thể Khoảng khối lượng
Khu vực danh nghĩa Kết cấu Tối đa Điện trở DC ở 20 o C Độ dày danh nghĩa của lớp cách nhiệt 2 core 3 core 4 core 2 core 3 core 4 core 2 core 3 core 4 core 2 core 3 core 4 core
2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
mm² Không / mm Ω / km mm mm mm mm kg / km
1,5 7/ 0,52 12,1 0,8 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 12,5 13,0 13,8 257 284 323
2,5 7/ 0,67 7,41 0,8 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 13,3 14,0 14,8 301 344 392
4 7/ 0,85 4,61 1,0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 15,3 16,4 17,6 407 483 563
6 7/ 1,04 3,08 1,0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 16,7 17,5 19,0 501 579 689
10 7/ 1,35 1,83 1,0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 19,6 20,6 22,2 634 769 929
16 7 / cc 1,15 1,0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 21,0 22,2 24,5 780 977 1229
25 7 / cc 0,727 1,2 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 24,8 26,2 28,3 1109 1398 1730
35 7 / cc 0,524 1,2 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 27,0 28,5 31,0 1365 1754 2194
50 19 / cc 0,387 1,4 0,2 0,2 0,2 1,8 1,9 2,0 30,6 32,6 36,3 1776 2330 2988
70 19 / cc 0,268 1,4 0,2 0,2 0,5 1,9 2,0 2,1 34,2 36,6 41,8 2322 3056 4326
95 19 / cc 0,193 1,6 0,2 0,5 0,5 2,1 2,2 2,3 39,4 43,8 48,7 3081 4573 5846
120 19 / cc 0,153 1,6 0,5 0,5 0,5 2,2 2,3 2,4 43,8 47,2 52,4 4080 5399 6933
150 37 / cc 0,124 1,8 0,5 0,5 0,5 2,3 2,4 2,6 50,2 53,3 58,6 5147 6693 8493
185 37 / cc 0,0991 2,0 0,5 0,5 0,5 2,4 2,6 2,7 54,2 57,8 63,8 6138 8125 10387
240 37 / cc 0,0754 2,2 0,5 0,5 0,5 2,6 2,8 3,0 60,2 64,7 71,2 7727 10387 13265

 

 

3. TÍNH TOÁN KỸ THUẬT CÁP CVV / DSTA / FRt – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH

Định danh diện Lõi pha – Dây dẫn pha Lõi trung tính – Dây dẫn trung tính Băng keo chiều rộng Danh sách chiều dày The true GIỚI THIỆU (*) The true total volume (*)
Định danh diện Kết cấu (*) Chiều dày cách điện định danh Tối đa DC điện trở ở 20 o C Định danh diện Kết cấu (*) Chiều dày cách điện định danh Tối đa DC điện trở ở 20 o C
Khu vực danh nghĩa Khu vực danh nghĩa Kết cấu Độ dày danh nghĩa của lớp cách nhiệt Tối đa Điện trở DC ở 20 o C Khu vực danh nghĩa Kết cấu Độ dày danh nghĩa của lớp cách nhiệt Tối đa Điện trở DC ở 20 o C Độ dày danh nghĩa của thép Độ dày danh nghĩa của vỏ bọc Khoảng đường kính tổng thể Khoảng khối lượng
mm 2 Không / mm mm Ω / km mm 2 Không / mm mm Ω / km mm mm mm kg / km
3×2,5 + 1×1,5 2,5 7/0,67 0,8 7,41 1,5 7/0,52 0,8 12,1 0,2 1,8 14,6 374
3×4 + 1×2,5 4 7/0,85 0,8 4,61 2,5 7/0,67 0,8 7,41 0,2 1,8 17,0 520
3×6 + 1×4 6 7/1,04 1,0 3,08 4 7/0,85 1,0 4,61 0,2 1,8 18,5 646
3×10 + 1×6 10 7/1,35 1,0 1,83 6 7/1,04 1,0 3,08 0,2 1,8 21,6 871
3×16 + 1×10 16 7 / cc 1,0 1,15 10 7/1,35 1,0 1,83 0,2 1,8 23,8 1142
3×25 + 1×10 25 7 / cc 1,0 0,727 10 7/1,35 1,0 1,83 0,2 1,8 27,0 1527
3×25 + 1×16 25 7 / cc 1,2 0,727 16 7 / cc 1,0 1,15 0,2 1,8 27,4 1590
3×35 + 1×16 35 7 / cc 1,2 0,524 16 7 / cc 1,0 1,15 0,2 1,8 29,4 1944
3×35 + 1×25 35 7 / cc 1,2 0,524 25 7 / cc 1,2 0,727 0,2 1,8 30,3 2066
3×50 + 1×25 50 19 / cc 1,2 0,387 25 7 / cc 1,2 0,727 0,2 1,9 34,2 2649
3×50 + 1×35 50 19 / cc 1,4 0,387 35 7 / cc 1,2 0,524 0,2 1,9 35,0 2778
3×70 + 1×35 70 19 / cc 1,4 0,268 35 7 / cc 1,2 0,524 0,2 2,0 38,0 3436
3×70 + 1×50 70 19 / cc 1,4 0,268 50 19 / cc 1,4 0,387 0,2 2,1 39,3 3644
3×95 + 1×50 95 19 / cc 1,4 0,193 50 19 / cc 1,4 0,387 0,5 2,2 45,4 4799
3×95 + 1×70 95 19 / cc 1,6 0,193 70 19 / cc 1,4 0,268 0,5 2,3 46,5 5382
3×120 + 1×70 120 19 / cc 1,6 0,153 70 19 / cc 1,4 0,268 0,5 2,3 50,0 6276
3×120 + 1×95 120 19 / cc 1,6 0,153 95 19 / cc 1,6 0,193 0,5 2,4 51,6 6616
3×150 + 1×70 150 37 / cc 1,6 0,124 70 19 / cc 1,4 0,268 0,5 2,5 54,7 7452
3×150 + 1×95 150 37 / cc 1,8 0,124 95 19 / cc 1,6 0,193 0,5 2,5 56,2 7829
3×185 + 1×95 185 37 / cc 1,8 0,0991 95 19 / cc 1,6 0,193 0,5 2,6 59,8 9176
3×185 + 1×120 185 37 / cc 2,0 0,0991 120 19 / cc 1,6 0,153 0,5 2,7 61,2 9525
3×240 + 1×120 240 37 / cc 2,0 0,0754 120 19 / cc 1,6 0,153 0,5 2,8 66,5 11626
3×240 + 1×150 240 37 / cc 2,2 0,0754 150 37 / cc 1,8 0,124 0,5 2,9 68,2 12060
3×240 + 1×185 240 37 / cc 2,2 0,0754 185 37 / cc 2,0 0,0991 0,5 2,9 69,3 12508

(*) Tham khảo giá trị: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu trữ sản phẩm. Không phải là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có cấu trúc và tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.